in-slider_7

אירועים בבית אבות נוף עכו

אנו בנוף עכו חושבים שהכניסה לבית האבות אין פרושה ויתור על אירועים חברתיים ותרבותיים ולכן דואגים להעשיר בהם את חיי שוהינו. בעמוד זה מגוון תמונות מאירועים שונים שערכנו והבאנו לידכם חלק מהתמונות ממגוון אירועים שונים.

קשישי "נוף עכו" בחוף הים ושיתוף תלמידים 

מפגש עובדות סוציאליות בנושא אפוטרופסות התקיים בתאריך 26/2/2014