הדלקת נרות חנוכה ב”נוף הקריה” עם המשפחות וצוות העובדים

חנוכה 2014 הדלקת נר שלישי של חנוכה.

איציק העובד הסוציאלי מדליק נרות והדיירים שרים עם הצוות שירי חנוכה.