בתי האבות שלנו

נוף החורש

בית הורים לעצמאים, תשושים ונכי נפש בקריית טבעון

נוף טבעון

בית הורים לעצמאים, תשושים, סיעודיים והחלמה בטבעון

נוף הגפן
מרכז גריאטרי מקיף לסיעודיים, מורכבים ונפרולוגיה (דיאליזה) בחיפה

נוף עכו

בית הורים משולב לתשושים, סיעודיים ותשושי נפש בעכו

נוף הקריה

בית הורים סיעודי איכותי השוכן בקרית ביאליק